Wij zijn een naturistenvereniging die is ontstaan uit de fusie tussen NKZ (Kennemerland / Zaanstreek) en Strandpaal 8 (Den Helder). Op 15 oktober 1993 werd de akte bij de notaris ondertekend.

Geminat is lid van de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Alkmaar.

Wat is ons doel?

Samen genieten van het bloot recreëren in de zon en mede vanuit onze eigen positieve ervaringen willen we proberen het naturisme te bevorderen. Een middel daartoe is onze vereniging waarbinnen we er naar streven om onze leden een zo compleet mogelijk verenigingsleven te bieden.

Wat vragen we van je?

Zelfwerkzaamheid

Onze vereniging is er één waarin veel ruimte bestaat voorzelfwerkzaamheid van de leden.

Wie graag actief is, kan bij ons prima uit de voeten in één van de werkgroepen of op de jaarlijkse werkzaterdag(en).

Een kwestie van moeten is dat echter niet.